කායවර්ධන සහ ව්‍යායාම කිරීමේදී ඔබ අතින් සිදුවන හානිදායක වැරදි 10 ක්1. ප්ලෑන්ක් ස්ටෙප් එක.

මෙම අවස්ථාවේදී පිට හරි කෙලින් තබා නොගන්නේ නම් ඔබ කරන ව්‍යායාමයෙන් ප්‍රතිථලයක් නැත.

හිස මුදුනේ සිට විලුඹ දක්වා කෙලින් රේඛාවක් සිටින සේ තබා ගන්න. ඔබගේ අත් අංශක 90 ක කෝණයකින් තබා ගත යුතුය. බෙල්ල නමන්න ඒපා.


2. බාබෙල් ස්ටෙප් එක.

මෙහිදී ඔබ ගෙල මත තබා ගන්නේ නම් එය නිවැරදි නැත, වේදනා සහගත විය හැක.

වැලමිට පිටුපසට ගෙන බාබෙල් එක උරහිස් මතට තබා ගන්න, හැකි තාක් පහලට තබා ගන්න.


3. හිප් බ්‍රිජ් ස්ටෙප් එක.

ඔබ ආච් එකක් හැඩයට නැවී සිටින්නේ නම් තට්ටම් වල බර වෙනුවට පිටේ පහල කොටසට බර වැටෙනු ඇත.

දනහිස් නවා නිවැරදිව කකුල් දෙක බිමට තබා ගෙන දෑත් උඩ අතට හෝ යට අතට හෝ පහසු අතකට තබා ගන්න. ඉන් පසු ඔබේ ඉණ ඉහළට ඔසවන්න. එහිදී උරහිස් සහ දණහිස් කෙලින් රේඛාවක් සිටින සේ ඔසවන්න. ඉන් ඒහාට ගියොත් තමයි ආච් හැඩය එන්නේ. ඉන් පසු නැවත බිමට පතිත වීමේදී උදරය කෙලින් තබා ගන්න.


4. බැක් ස්කොට් ස්ටෙප් එක.

බාබෙල් ඒක ගෙල මත තබා දණහිස් පාදයේ ඇඟිලි වලින් ඉවතට නවා ගෙන සිටියහොත් එය වැරදි ක්‍රමයක් වන අතර ඔබගේ ගෙලට හානියක් සිදු විය හැකිය.

බෙල් එක උරහිස් මත තබා ගැනීමේදී එය පාදයේ මැදට කෙලින් රේඛාවක් පිහිටන සේ තබා ගත යුතුය. පහතට ඒ්මේදී දණහිස් පාදවල ඇඟිලි වලින් ඉවතට නොයන සේ තට්ටම හැකි තාක් පිටුපසට කර පහත් වන්න. විලුඹ ඔසවන්න එපා. පහත් වීමේ අවසානය වන්නේ ඔබේ කලවා සහ පොලව සාමාන්තර සේ පිහිටන ලෙස ස්ථාන ගත වීමේදීය. 


5. ඩම්බෙල් ඕවර් හෙඩ් ස්ටෙප් එක.

ඔබ ඩම්බෙල් එකේ ලිවර් එක මැදින් අල්ලගන්නේ නම් එය වැරදිය, ඉන් බර වැටෙන්නේ ඔබේ මාංශ පේෂියට නොව සන්ධියටය.

ඩම්බෙල් එකේ කෙළවරින් දෑත් වලින් අල්ල උඩට සිටින සේ අල්ලා ගන්න. උරහිස් සොලවන්න එපා. වැලමිටෙන් ඩම්බෙල් එක හිසේ පහලට ආසන්නට එන ලෙස පහත් කරන්න. ඉහළට ගැනීමේදී හිස මට්ටමට ඔසවන්න. නැවත සෙමින් පහළට දමන්න. 


6. ඩම්බෙල් ලන්ජස් ස්ටෙප් එක.

ඔබේ දණ හිස පැත්තට හැරෙන සේ ඉදිරියට නැමීම වැරදිය.

දණ හිස පාදය සමග කෙලින් රේඛාවක් සිටින සේ තැබිය යුතුය. එම ඉදිරියට නැමීම අංශක 90 ක් විය යුතුය.


7.  වන් ආම් ඩම්බෙල් රෝ ස්ටෙප් එක.

ඔබ හිස ඉහළට ඔසවා සිටයහොත් ඔබේ පිට ආච් එකක් හැඩයට සැකසෙනු ඇත. එය වැරදිය. 

හිස පහත් කර හිස සහ තට්ටම දක්වා කෙලින් ඉරක් සිටින සේ සිටිය යුතුය.


8. බෙන්ච් ප්‍රෙස් ස්ටෙප් එක.

ඔබේ දණ හිස් සහ පාදය අතර කෙලින් ඉරක් සිටින සේ තබා ගන්නේ නම්, ඔබේ පිට කෙලින් තබා ගන්නේ නම්, බාබෙල් එක ඉදිරියට ඔසවන්නේ නම්, බර වැටීම අසමානව වන අතර එය නිෂ්ඵල ක්‍රියාවකි.

බාබෙල් එක ඔබේ උරහිස් වලට සමාන්තරව තබා ගත යුතුය. උදරට ඉදිරියට කර පිට කොන්ද ආච් එකක් හැඩයට තබා ගන්න. දණ හිස් කලවා දෙසට නමා ගන්න. එය නිවැරදි වන අතර බර හොඳින් සමබර වේ.


9. හයිපර් එක්ස්ටෙන්ෂන් ස්ටෙප් එක.

ඔබේ ශරීරය කෙලින් තබා නොගෙන නම් ආච් හැඩයක් එන ලෙස ඉහළට එස වේ නම් වැරදිය.

පිට නැමීමට හෝ රවුම් වීමට ඉඩ දෙන්න එපා. ඉහළට ඒමේදී පිට කෙලින් තබා ගෙන සිටිය යුතුය. එය හිස සහ විලුඹ අතර කෙලින් ඉරක් සිටින සේ තිබිය යුතුය. පහළට යාමේදී ඉනෙන් උඩ කොටස සෘජුව තබාගන්න. 


10. වන් ලෙග් ස්කොට් ස්ටෙප් එක.

පහළට ඒමේදී ඔබේ උරහිස් වක්‍රව ඉදිරියට යොමු කළ හොත් ඔබේ පිටද වක්‍ර වනු ඇත. 

උරහිස් පිටුපසට ගෙන කෙලින් තබා ගන්න. ඔබේ කලවා සහ පොළව අතර සමාන්තර වන තෙක් නැමෙන්න.Comments