ඉන්දියාවේ මිනිස්සු නූල් සූත්තරකාරයෝ කියලා ඔප්පු කරපු පින්තූර 10 ක්

 1. බලන්නකෝ බිත්ති ඔරලෝසුවේ එක පැත්තයි තියෙන්නේ, අඩු ඉලක්කම් ටික බිත්තියේ ලියලා.


2. ලැප්ටොප් එකේ කැමරාවෙන් මුහුණ බලන් රැවුල කපලා තියෙද?

3. මදුරු කොයිලේ එකේ දුම එනවා මදි නිසා කොයිල් එක කඩලා කෑලි කෑලි බෝතලේක ගහලා.


4. මේක නම් අනුමත කරන්න බැහැ, බලන්න පොඩි දරුවෙක් පුටුවත් එක්කම ස්කූටියේ තියාගෙන.


5. කෝච්චියේ තොටිලි ටිකක් බැඳ ගත්තම හිටගෙන යන්න ඕනය.


6. වතුර මල කැඩිලා නම් මෙන්න විසඳුම, හිස් බෝතලයක් අරන් යටින් සිදුරු ටිකක් විදලා හයි කරගත්තා.


7. මෙහෙම ගියාම අම්මා තරහ වෙන්නෙත් නෑ, වයිෆ් තරහ වෙන්නෙත් නෑ.8. සින්දු අහන්න අයි පොඩ්ම ඕනද?

9. කොණ්ඩෙ මෙහෙමත් වේලන්න පුලුවන්, හැබැයි ඔලුව පිච්චුනොත් නම් කරන්න දෙයක් නෑ.


10. සරනේරු වලට සල්ලි වියදම් කරන්නෙ මොකටද, පරණ සෙරෙප්පු දෙකකින් ඒ වැඩේම කරගත්තා.

Comments