කාන්තාවන් තමන්ගේ සිරුර පිළිබඳ නොදන්නා කරුණු 10 ක්01. කාන්තාවන්ට වැඩි වශයෙන් ස්නායු වේදනා ප්‍රතිග්‍රාහක ඇති බැවින් ඔවුන් වඩාත් ශක්තිමත්ව වේදනාවක් අත්වීඳීමට ඔරොත්තු දෙයි. එසේ නොවුවහොත්කිසිදු කාන්තාවකට දරු ප්‍රසූතියේ වේදනාව දරාගත නොහැකිය. එබැවින් සවාභාවිකවම කාන්තාවට එම විශේෂත්වය ලැබී ඇත.


 02. කාන්තාවන්ට ශක්තිමත් ප්‍රතිශක්තීකරණ පද්ධතියක් තිබෙනවා.

03. පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන්ගේ දිවෙහි රස ප්‍රතිග්‍රාහක වැඩියෙන් පිහිටා ඇත. එම නිසා පිරිමියාට වඩා රස බැලීමේදී කාන්තාවන් ප්‍රමුඛස්ථානය ගනී.


04. පිරිමියෙකු ඇසි පිය ගසන වාර ගණනට වඩා දෙගුණයක් කාන්තාවන් ඇසි පිය ගසයි.


05. පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් නම්‍යශීලී බවින් වැඩිය. 


06. පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන්ගේ හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩිය.


07. පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන්ට වර්ණ ගැලපීමේ හැකියාව වැඩිය.


08. පිරිමින්ට වඩා දස ගුණයක් කාන්තාවන්ගේ සන්වේදීතාව වැඩිය.


09. පිරිමින්කාට වඩා කාන්තාවන්ට ඉහළ සංඛ්‍යාත ශබ්ද සඳහා සවන්දීමට හැකියාව ඇත.


10. කාන්තාවන්ගේ කැලරි දහනය වීමේ වේගය පිරිමින්ගේ කැලරි දහනය වන වේගයට වඩා අඩුය. 

Comments