ඉංග්‍රීසි කාටුන්වල සිටිය චරිත වලට පන පෙවූ සැබෑ ජීවිතයේ චරිත 10 ක්

ඔයාලා හැමෝම ඉංග්‍රීසි කාටුන් බලලා තියෙනවා නේද, අනිවාරයෙන්ම ඔව්. කාටුන් බලන්න පොඩි ළමයෙක්ම වෙන්න ඕන නැහැනේ. කොටින්ම මමත් කැමතියි කාටුන් වලට. ඉතින් අපි දැනට ආපු කාටුන් මූවි වල තිබුණ ගොඩක් චරිත අපි දන්නවා ඒවායේ නම් වලින්ම. ඉතින් කියන්න විශේෂය තමයි මේ හදලා තියෙන හැම කාටුන් චරියක්ම මනක්කල්පිත ලෙස පෙනුණත් ඒවා සැබෑ මිනිසුන්ගේ පෙනුම ආදර්ශයට අරගෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව එකක් තමයි ඒ චරිත වලට ආර්ශයට ගත්ත සැබෑ චරිතයමයි කාටුන් චරිතයටත් කට හඬින් දායක වෙන්නේ. ඉතින් පහළින් ඒවගේ චරිත 12 ක් පහළින් දාලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න.

01. ෂාර්ක් ටේල් කාටුන් එකේ ලෝලාගේ චරිතය - ඇන්ජලීනා ජොලී.

ෂාක් ටේල් යනු ඩ්‍රීම් වර්ක්ස් ඇනිමේෂන් ආයතනය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සහ ඩ්‍රීම්වර්ක්ස් පික්චර්ස් විසින් බෙදා හරින ලද 2004 වර්ෂයේ එළි දැක්වූ ඇමරිකානු පරිගණක සජීවිකරණ ප්‍රහසන චිත්‍රපටයකි. එය අධ්‍යක්ෂණය කළේ විකී ජෙන්සන්, බිබෝ බර්ජරන් සහ රොබ් ලෙටර්මන් යන අයයි.

56959e5cb7856754f9cc0c0555

02. ෂාර්ක් ටේල් කාටුන් එකේ ඔස්කාගේ චරිතය - විල් ස්මිත්.

c9629c55469be9a5de068fc9d9

03. ලයන් කින්ග් කාටුන් එකේ සාසුගේ චරිතය - රෝවන් ඇට්කින්සන්.

ලයන් කින්ග් යනු 1994 වර්ෂයේ එළි දැක්වූ ඇමරිකානු සජීවිකරණ චිත්‍රපටයක් වන අතර එය වෝල්ට් ඩිස්නි විශේෂාංග සජීවිකරණ අයාතනය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර, වෝල්ට් ඩිස්නි පික්චර්ස් විසින් නිකුත් කරන ලද්දකි. එය 32 වන ඩිස්නි සජීවිකරණ චිත්‍රපටය වන අතර ඩිස්නි පුනරුදය නමින් හැඳින්වෙන කාල වකවානුවේ නිෂ්පාදනය කරන ලද පස්වන සජීවිකරණ චිත්‍රපටය වේ.

2b5f325089b680218e61f1e5c9

04. හැපි ෆීට් කාටුන් එකේ මම්බල්ගේ චරිතය - එලිජා වූඩ්.

හැපි ෆීට් යනු ජෝර්ජ් මිලර් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද, නිෂ්පාදනය කරන ලද සහ සම-රචිත 2006 වර්ෂයේ එළි දැක් වූ පරිගණක සජීවිකරණ ප්‍රහසන චිත්‍රපටයකි. 

30788859609a16afaa625fca3a

05. පොකහොන්ටස් කාටුන් එකේ පොකහොන්ටස්ගේ චරිතය - අයරින් බෙඩාර්ඩ්.

පොකහොන්ටාස් යනු 1995 වර්ෂයේ එළි දැක්වූ ඇමරිකානු සජීවිකරණ චිත්‍රපටයක් වන අතර එය ස්වදේශික ඇමරිකානු කාන්තාවක් වන පොකහොන්ටාස්ගේ ජීවිතය මත පදනම්ව සකස් කර ඇත. ඉංග්‍රීසි ජාතික ජෝන් ස්මිත් සහ වර්ජිනියා සමාගමෙන් පැමිණි ජේම්ස්ටවුන් පදිංචිකරුවන් සමඟ ඇය හමුවූ ඓතිහාසික හමුව පිළිබඳ ප්‍රබන්ධ විස්තරයක් එහි නිරූපණය කෙරේ.

ed9e2a5ee0b9506266511c2022

06. මොආනා කාටුන් එකේ මොආනා සහ මෝයිගේ චරිතය - ක්‍රවාලෝ සහ ඩ්වේන් ජොන්සන්.

ආදායම් වාර්තා ඩොලර් මිලියන 600 ඉක්ම වූ මොආනා යනු 2016 වර්ෂයේ එළිදැක්වූ ඇමරිකානු ත්‍රිමාණ පරිගණක සජීවිකරණ ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයකි.

d64cb1557ab647a0c07d34235c

07. අප් කාටුන් එකේ කාර්ල් ෆ්‍රෙඩ්රික්සන්ගේ චරිතය - එඩ් අස්නර්.

අප් යනු 2009 වර්ෂයේ එළි දැක් වූ ඇමරිකානු පරිගණක සජීවිකරණ හාස්‍ය සහ ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයකි.

4d20575a0e80bb6d2f7a1fb2db

08. ඇලඩින් කාටුන් එකේ ජෙනීගේ චරිතය - රොබින් විලියම්ස්.

ඇලඩින් යනු 1992 වර්ෂයේ එළිදැක්වූ ඇමරිකානු සජීවිකරණ මනක්කල්පිත චිත්‍රපටයක් වන අතර එය වෝල්ට් ඩිස්නි සජීවිකරණ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර, වෝල්ට් ඩිස්නි පික්චර්ස් විසින් නිකුත් කරන ලදී. මෙම චිත්‍රපටය 31 වන ඩිස්නි සජීවිකරණ චිත්‍රපටය වන අතර ඩිස්නි පුනරුද වකවානුවේ නිෂ්පාදනය කරන ලද සිව්වන චිත්‍රපටය මෙය විය.

40f89858a8925a838f78802ba5

09. ක්රූඩ්ස් කාටුන් එකේ ඊප් ක්රූඩ්ගේ චරිතය - එමා ස්ටෝන්.

ක්රූඩ්ස් යනු 2013 වර්ෂයේදී එළිදැක්වූ ඩ්‍රීම් වර්ක්ස් ඇනිමේෂන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ඇමරිකානු පරිගණක සජීවිකරණ ත්‍රාසජනක සහ විකට චිත්‍රපටයකි.

c46a7b54b69faf4b5620a19c11

10. කෝප්ස් බ්‍රයිඩ් කාටුන් එකේ එමිලිගේ චරිතය - බොන්හැම් කාටර්.

කෝප්ස් බ්‍රයිඩ් (ටිම් බර්ටන්ගේ මළකඳ මනාලිය ලෙසද හැඳින්වේ) යනු 2005 වර්ෂයේ එළිදැක්වූ සජීවිකරණ මනක්කල්පිත චිත්‍රපටයක් වන අතර එය මයික් ජොන්සන් සහ ටිම් බර්ටන් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලදී. 

6aa5415244b5f81232f6866961

Comments