අරුම පුදුම රූප මවපු කෑම ජාති 10 ක්

 1. ටෙඩි බෙයාර් කෙනෙක්ගේ හැඩය තියෙන අල ගෙඩියක්

2. සමනළයෙක්ගෙ හැඩය තියෙන ස්ට්‍රෝෙබරි ගෙඩියක්

3. තාරාවෙකුගේ හැඩය තියෙන තක්කාලි ගෙඩියක්

4. පිටසක්වල මුහුණක් මවපු ළූණු ගෙඩියක් 

5. කාටුන් මූණක් තියෙන වම්බටු ගෙඩියක්6. බය වුණු මුහුණු තියෙන මිරිස් කරල්

7. සුරූපි කාන්තාවක් දිගාවෙලා වගේ ඉන්න රාබු අලයක්


8. ආදරෙන් වෙළී ඉන්න කැරට් අල දෙකක්


9. බකමූණගේ මුහුණ වගේ ඇපල් ගෙඩියක්

10. කිස් කරගෙන ඉන්න පීච් ගෙඩි දෙකක්

Comments